Kennissessie NEN 3610:2022

27 oktober 2022
decoratief

In juni is de vernieuwde Nederlandse norm Basismodel geo-informatie NEN 3610:2022 uitgebracht. Het thema van de vernieuwing is ‘geo in verbinding’: Geo-informatie als onderdeel van een algemene data-infrastructuur.

Op 10 november organiseren we een kennissessie in Bar Beton Amersfoort waarin we toelichten op welke uitdagingen de vernieuwde NEN 3610 antwoord biedt èn gaan we samen met beheerders en gebruikers van geo-informatiemodellen in op vergelijkbare en soms ook gezamenlijke uitdagingen. In de kennissessie komen daarvoor verschillende ervaren beheerders en ontwikkelaars aan het woord.

We sluiten af met een lunch waarop er nog uitgebreid van gedachten kan worden gewisseld!

Wil je erbij zijn?

Meld je aan

Programma

9:30   Opening (Dick Krijtenburg, Paul Janssen)

9:40   NEN 3610:2022 Geo in verbinding (Paul Janssen, Geonovum)

10:00 MIM 1.1.1 en waarde voor NEN 3610 (Dick Krijtenburg)

10:10 Samenhang in driehoek NEN3610, NEN2660 en MIM (Redmer Kronemeijer, CROW)

10:25 Imvertor oplossing in de keten (Arjan Loeffen, Armatiek)

10:40 Pauze

11:00 NEN 3610/informatiestandaarden vanuit perspectief Modellenbureau - Kadaster

11:15 NEN 3610/informatiestandaarden vanuit perspectief IMNA, Bij12 (Hans van Wingerden, Susanne Heek, Bij12)

11:30 NEN 3610/informatiestandaarden vanuit perspectief IHW (Koos Boersma, Informatiehuis Water)

11:45 Semantiek in de Kadaster Knowledge Graph (Erwin Folmer, Kadaster)

12:00 Samenvatting en vooruitblik (Dick Krijtenburg, Paul Janssen, Geonovum)

12.15 Lunch

Meld je aan

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.