Kick-off bijeenkomst Linked Open Data 19 september

sleutel
26 juni 2012

Op 19 september wordt een kick-off bijeenkomst van de Pilot Linked Open Data georganiseerd. De Pilot Linked Open Data is onlangs geїnitieerd, met als doel om met een integrale aanpak van datapreparatie, met het linken van data tot toepassing, aan het werk te gaan. 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Observant (Stadhuisplein 7) in Amersfoort, van 9:00-15:20 uur.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

Vanaf 09:00 
Ontvangst met koffie/thee

09:30 - 10:00
Samenwerken aan Linked Open Data, Waarom, Wie, Wat en Hoe Ɩ Marcel Reuvers, Geonovum

10:00 - 10:15
Even opfrissen: Wat is Linked Open Data ook alweer? Ɩ Wilko Quak, TU-Delft

10:15 - 10:45
De proefgebieden

10:15 - 10:30
Gemeente Amersfoort Ɩ Paul Francissen, gemeente Amersfoort

10:30 - 10:45 
Gemeente Nijmegen Ɩ Paul Geurts, gemeente Nijmegen

10:45 - 11:00
Beren op de weg Ɩ Marijke Salters, Forum Standaardisatie

11:00 - 11:20 
KOFFIEPAUZE

11:20 - 11:50
Linked Open Data: Talen en Techniek voor het Semantische Web Ɩ Frank van Harmelen, Vrije Universiteit

11:50 - 12:00 
Korte toelichting parallelle werksessies activiteit Aanbod, Toepassingen,
Techniek en standaarden Ɩ Erwin Folmer, Geonovum

12:00 - 13:00 
Lunch

13:00 - 15:00 
Parallele werksessies per activiteit

15:00 - 15:15
Terugkoppeling over de eerste plannen van de activiteiten en afsluitende plenaire discussie

15:15 - 15:20
Afsluiting