Kick off Making Sense for Society, een Living Lab for the Internet of Everything

16 april 2014

Op 3 april had de kick-off van het Living Lab for the Internet of Everything plaats bij het RIVM in Bilthoven. Tijdens deze bijeenkomst maakten aanwezigen kennis met drie cases in het Living Lab en gaven 11 personen een pitch, gevolgd door een matchmaking. Euro Beinat gaf inzicht in de ontwikkelfase van the internet of things en Hester Volten van RIVM inspireerde met een enthousiast verhaal over het Citizen Science project iSpex.

De kick-off in een notedop

Marcel van Raaij, directeur Milieu en Veiligheid RIVM, was gastheer van de eerste bijeenkomst van het Living Lab. Het RIVM is vanuit haar taken op het gebied van gezondheid en milieu zelf actief in de weer met sensoren en sensordata. Het instituut beschikt over zowel vaste als mobiele sensoren en voedt een landelijk meetnet dat open toegankelijk is. Van Raaij nodigde alle aanwezigen uit tot realisatie van dromen zodat er uit het living lab inspirerende ontwikkelingen voortkomen.

Real time is de norm

Euro Beinat, professor aan de universiteit van Salzburg en directeur bij Zebra Technologies, nam de aanwezigen mee in de nog jonge wereld van het internet of things. Jong zowel in de zin van economische volwassenheid als in de zin van de leeftijd van de mensen die er aan werken. Voor de huidige generatie is real time beleving de norm. Mobiele apparaten zorgen voor een continue verbinding met de wereld om ons heen.  En dat levert een enorme hoeveelheid data op. Aan de hand van visualisaties van telefoondata in Italië liet Beinat zien dat we niet alleen weten uit welk land toeristen komen, maar ook kunnen herleiden welke reis zij hebben gemaakt door Italië. En uiteindelijk kan je op basis van al die verzamelde gegevens voorspellingen doen over reisbewegingen. Ideeën voor toepassingen voor het internet of things zijn er al een tijd. Dat ze nu worden gerealiseerd, komt doordat techniek, kennis en initiatief bij elkaar komen. ICT-trends die Euro Beinat signaleert:

  • Het consumptiemodel (bottom up adoptie van toepassingen) wint
  • Veel kritische processen worden in de cloud gezet
  • Apps domineren het denken over software
  • Er komen steeds meer onderling en aan het internet verbonden apparaten
  • Data verzameldrift neemt toe (er zijn zo weinig kosten verbonden aan opslag van data dat je alles gaat opslaan want je weet maar nooit waar het goed voor is. Verzameldrift wordt een managementstrategie)

Fijnstof meten met je smartphone - iSpex Citizen Science

Hester Volten van het RIVM is projectleider van het Citizen Science project iSpex. iSPEX is een nieuwe manier om fijnstof te meten. Door een opzetstukje voor de lens van je iPhone te klikken verandert je telefoon in een wetenschappelijk meetinstrument. Zo kan je veel fijnmaziger metingen verrichten dan met de vaste meetpunten het geval is.

Met dank aan de Academische Jaarprijs kon iSPEX voor het eerst grootschalig worden ingezet binnen een citizen science project. In 2013 zijn ongeveer 10.000 opzetstukjes verspreid onder vrijwilligers. Met behulp van de bijbehorende gratis app konden zij metingen uitvoeren. En dat gebeurde. Er waren twee meetdagen in 2013. Rond de eerste meetdag is veel media-aandacht gegenereerd. De eerste meetdag op 8 juli leverde bijna 6000 metingen op. De tweede meetdag op 5 september, die alleen per e-mail was aangekondigd, heeft ruim 2400 metingen opgeleverd.

Hester Volten is erg enthousiast over de inzet van de vrijwilligers. Het is een uitdaging om een nieuwe techniek zowel goed als laagdrempelig te maken. Dat is met iSPEX gelukt. Dat het opzetstukje alleen geschikt is voor de iPhone heeft een praktische reden. Het is de enige telefoon waar de camera bij elk model op dezelfde plek zit.  Het opzetten en onderhouden van een netwerk van vrijwilligers vraagt wel veel aandacht. Je vraagt iets aan een grote groep en dat roept een grote hoeveelheid feedback op. Dat moet je managen. In het iSPEX project is samenwerking gezocht met de sociale wetenschap, om ook deze processen te onderzoeken. Binnenkort zullen de wetenschappelijke conclusies van de metingen bekend worden. U kunt de ontwikkelingen volgen op ispex.nl

Making Sense for Society - Living Lab for the Internet of Everything

Wilt u meer weten over het living lab? Kijk dan in het onderwerp Sensor Web & the Internet of Everything, meldt u aan voor de nieuwsbrief of neem contact op met Michel Grothe.

Zie ook

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.