Klankbordsessie Implementatie IMGeo 2.2

klankbordsessie
15 april 2019

Op dinsdag 14 mei van 10.00 tot 14.00 uur organiseren we een klankbordsessie met bronhouders, afnemers en softwareleveranciers om de concept-implementatiestrategie voor IMGeo 2.2 te peilen. Deze implementatiestrategie is in concept opgesteld aan de hand van de uitvraag onder afnemers naar (prioritering van) voorstellen met toegevoegde waarde voor het gebruik van de BGT, en de uitvraag onder bronhouders en softwareleveranciers naar de impact van de voorstellen op de bijhouding, software en data.

Op 14 mei koppelen we de ontvangen input terug en geven we een toelichting op de implementatiestrategie. Vervolgens gaan we samen met de aanwezigen in subgroepen aan de slag om de implementatiestrategie te bespreken en toetsen en waar nodig bij te stellen.

De bijeenkomst vindt plaats in Amersfoort bij De Observant.

Gerelateerd nieuws