Kwaliteitsdashboard Ruimtelijke plannen

kwaliteitsdashboard data op orde
31 januari 2019

Sinds 2010 is het toepassen van de RO Standaarden verplicht in de ruimtelijke ordening. Met de invoering van de Omgevingswet, gaat het hele omgevingsrecht digitaal. Ruimtelijke plannen gaan daar ook in op. Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden, voert het beheerteam van de RO Standaarden in samenwerking met het Kadaster sinds 2017 kwaliteitscontroles uit. Vanaf 2019 kan elke bronhouder online zo’n kwaliteitsanalyse uitvoeren.

Vanuit de helpdesk RO Standaarden zijn in 2017 alle bronhouders persoonlijk benaderd over de kwaliteit van de data die op Ruimtelijkeplannen.nl zijn geplaatst. Daarbij is gekeken naar de beschikbaarheid van de planonderdelen, het correcte gebruik van plantype, de planstatus en dossierstatus, de locatie van de documentatie en of er vervallen dan wel verouderde data aanwezig is. De bevindingen zijn, voorzien van aanbevelingen, teruggekoppeld aan de bronhouders.

Nu de invoering van de Omgevingswet binnen handbereik komt, is in samenwerking met het Kadaster een online kwaliteitsdashboard ontwikkeld. Bronhouders kunnen nu dus zelf inventariseren in hoeverre hun planvoorraad klaar is voor de toekomst van de Omgevingswet. Het dashboard laat zien op welke onderwerpen de analyses zijn uitgevoerd en bij welke plannen er fouten of aandachtspunten zijn geconstateerd. Via de beheerder van MijnKadaster in de eigen organisatie kunnen bronhouders worden gemachtigd voor dit dashboard.

Gerelateerd nieuws