De Landelijke Informatievoorziening Vastgoedgebruik (LIV)

18 april 2018
Verschillende soorten gebruik vastgoed

Met de huidige druk op de woningmarkt en de gemeentelijke ambitie om weer te gaan bouwen, is het belangrijk om te weten dat gemeenten via de Ladder Duurzame Verstedelijking, onderdeel van het Besluit ruimtelijke ordening, verplicht zijn om eerst de bestaande voorraad vastgoed in kaart te brengen. Op welke plekken is ruimte beschikbaar? Wat is de samenstelling van de voorraad? En hoe verhoudt de voorspelde behoefte aan woon- en kantoorruimte zich tot het huidige aanbod?

De Landelijke Informatievoorziening Vastgoedgebruik (LIV) brengt de gebruiksstatus van vastgoed in Nederland in beeld. Het is daarmee een hulpmiddel voor  gemeenten om zicht te krijgen in leegstand op wijk en buurtniveau. Op geaggregeerd schaalniveau is de LIV ook beschikbaar voor provincies, het Rijk, burgers, onderzoekers en commerciële partijen (zoals banken, makelaars, beleggers, ect.).

In eerste instantie heeft de LIV het doel om zicht te bieden op leegstand. In de toekomst kunnen we daar meer onderwerpen aan toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de eigenschappen van het vastgoed. Zoals: is de bouwkundige indeling van een kantoorpand geschikt om er woonruimte van te maken? Ook kan de LIV inzicht geven in de eigenschappen van de locatie. Is het pand makkelijk bereikbaar met het OV? Door onderwerpen uit te breiden kunnen gebruik, object en locatie aan elkaar gerelateerd kan worden.

Voor het definiëren van de gebruiksstatus maakt de LIV gebruik van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Waarde Onroerende Zaken (WOZ), het Nieuw Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Personen (BRP). Door gebruik te maken van deze vier basisregistraties is de informatie zowel landsdekkend als uniform beschikbaar.

De LIV is een samenwerking van het CBS, het Kadaster en Geonovum.

Wil je meer weten over de LIV dan kun je terecht op github. Ook vind je hier het werkdocument.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.