Landelijke informatievoorziening vastgoedgebruik - quickscan gebruikspotentie

28 oktober 2019
leegstand

De afgelopen jaren hebben het CBS, Kadaster en Geonovum gekeken naar de opzet van een landelijke informatievoorziening vastgoedgebruik (LIV) vanuit de optiek van ‘leegstand’. Op basis van de eerste resultaten vroeg het ministerie van BZK om na te gaan in hoeverre deze voorziening zou kunnen voorzien in de informatiebehoefte vanuit andere beleidsthema’s.

Kadaster en Geonovum zijn met deze vraag aan de slag gegaan. Er is gekeken naar de waarde van de voorziening voor de energietransitie en bij ontwikkelingen in het landelijk gebied. Daaruit is het volgende naar voren gekomen.

De landelijke informatievoorziening vastgoedgebruik is een unieke, landsdekkende databron op basis van bestaande registraties. Het CBS gebruikt deze bron al als basis voor het beantwoorden van uiteenlopende vragen. Door koppeling met het BAG-id kan je het bestand verder verrijken met bijvoorbeeld informatie over gebouwen en de gebruikers daarvan. Daarmee is de voorziening een goed vertrekpunt voor gegevens over vastgoed en vastgoedgebruik.

De landelijke informatievoorziening vastgoedgebruik is een mooi praktisch voorbeeld van wat verknoping van registraties in de praktijk kan opleveren. Het ministerie van BZK heeft besloten om de komende 5 jaar de jaarlijkse update van het LIV te financieren. Om het gebruik van de informatievoorziening te verbreden gaan CBS en Kadaster komende tijd werken aan transparante beschrijving van de data en metadata.

 Bekijk de quick scan

 

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.