Leegstand in beeld

03 juli 2018
leegstand in winkelstraat

Op 29 juni van dit jaar is de Landelijke Monitor Leegstand gepubliceerd. Dit gezamenlijke onderzoek van het CBS, het Kadaster en Geonovum geeft een integraal beeld van het aantal woningen, kantoren en winkels dat leeg staat in Nederland. Door een vernieuwde methode is de kwaliteit van de cijfers verbeterd.

Na een eerste publicatie van een landelijke leegstandsmonitor in 2017 hebben CBS, Kadaster en Geonovum deze informatievoorziening verder ontwikkeld. Dat gebeurde door gegevens over energiegebruik toe te voegen en de leegstandscijfers van verschillende vastgoedsegmenten aan de praktijk te toetsen. Een aantal gemeenten, provincies en andere partijen heeft meegewerkt aan het onderzoek. Door Geonovum is de methodiek vastgelegd in het Informatiemodel Vastgoedgebruik.

In het onderzoek is de administratieve leegstand van 2017 vergeleken met de werkelijke leegstand van zeven vastgoedsegmenten in verschillende regio’s in Nederland. Het betrof plausibiliteitstoetsen voor kantoren in de gemeente Haarlemmermeer, winkels in Eindhoven, maatschappelijk vastgoed in Twente, agrarisch vastgoed in De Achterhoek, bedrijventerreinen in West-Brabant, en verder cultureel erfgoed en recreatief gebruik van woningen.

In algemene zin heeft het onderzoek uitgewezen dat er op het niveau van individuele vastgoedobjecten verschillen bestaan tussen de administratieve bepaling en de in het veld waargenomen leegstand. Er kan dan ook niet volledig tegemoet worden gekomen aan de behoefte aan actuele, betrouwbare informatie op een laag aggregatieniveau. Wel zijn de uitkomsten geschikt om gebieden op een uniforme manier (door de tijd) met elkaar te vergelijken. Ook kunnen zij worden gebruikt bij de verbetering van de Basisregistraties.

De nieuwe leegstandscijfers en het onderzoeksrapport over de praktijktoetsen zijn op de website van het CBS gepubliceerd.

De werkversie van het informatiemodel staat op github

 

Zie ook

Monitor brengt leegstand in beeld

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.