Mogelijkheden van Artificiële intelligentie voor Locatiedata

kunstmatige intelligentie
18 maart 2020

iBestuur interviewde de trekkers van de GeoSamen Werkplaats AI voor locatiedata over de mogelijkheden die zij zien voor Artificiële intelligentie en locatiedata.

Aan de hand van voorbeelden als inzet van LiDAR, benutten van automatische mutatiesignalering en snel en de potentie om accuraat grote hoeveelheden data te verwerken, nemen Jan Bruijn en Douwe Blanksma je in dit artikel mee in de mogelijkheden van deze nieuwe technologie. Lees hun interview op iBestuur.

Zie ook de GeoSamen website