Nieuwe landelijke website Basisregistratie Ondergrond (BRO)

07 juli 2015

In januari 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een programmabureau ingesteld om de invoering van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) verder te begeleiden. Via een nieuwe BRO website, blijf je vanaf nu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de BRO.

De wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) zorgt ervoor dat alle publieke gegevens over de ondergrond van Nederland beschikbaar komen in één centrale database. Bijvoorbeeld welke grondsoort waar voorkomt, metingen van de grondwaterstand, en olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. De BRO bouwt daarbij voort op bestaande registraties van ondergrondgegevens, zoals DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) van TNO-GDN, BIS Nederland (Bodem Informatie Systeem) dat wordt beheerd door Alterra en de diepe mijnbouw-gerelateerde gegevens uit het NL Olie-en Gasportaal.

Het groeipad van de BRO

De inhoud van de BRO wordt in tranches (fasen) gerealiseerd. De eerste tranche bestaat uit de registratieobjecten: Geotechnisch sondeeronderzoek, Booronderzoek, Grondwatermonitoringput en Mijnbouwwetvergunning. Het is de inzet van de minister de BRO met de eerste tranche registratieobjecten in de loop van 2017 van start te laten gaan. Voor de beoogde registratieobjecten worden samen met het werkveld standaarden ontwikkeld. De wet bepaalt dat de BRO dan beschikbaar moet zijn voor bronhouders. Bronhouders zijn verantwoordelijk voor het opleveren en bijhouden van deze gegevens. Vervolgens worden bronhouders, overheidsorganisaties en iedereen die in opdracht van bronhouders en overheidsorganisaties werkt verplicht om gebruik te maken van de BRO. Wanneer de wet in werking treedt moeten alle bronhouders zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) en de LV BRO moet klaar staan om gegevens te verstrekken.

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie. Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de BRO nieuwsbrief.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.