Nieuwe samenstelling directie Geonovum

01 juni 2023
decoratief

Geonovum heeft de structuur en samenstelling van de directie aangepast. Van een tweehoofdige directie (directeur + adjunct-directeur), ondersteund door twee MT-leden, gaan we naar een driehoofdige directie. De directie bestaat uit directeur Rob van de Velde en de directieleden Friso Penninga en vanaf 1 juni 2023 ook Noud Hooyman.

Friso Penninga was MT-lid in de oude structuur. Noud Hooyman wordt per 1 juni in deeltijd gedetacheerd vanuit het Ministerie van BZK. Met het oog op zijn detachering heeft Noud Hooyman zijn taken als opdrachtgever bij BZK neergelegd.

De aanpassing in de aansturing is doorgevoerd om de diverse opdrachten en aandachtsgebieden van Geonovum op directieniveau de aandacht te kunnen geven die zij nodig hebben. De drie directieleden geven collegiaal leiding, nemen elk een deel van het portfolio van Geonovum onder hun hoede en kunnen elkaar onderling vervangen.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.