Nieuwe Tijdelijke Alternatieve Maatregelen beschikbaar

15 december 2022
decoratief

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) zijn bedoeld voor organisaties die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van (delen van) het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Na consultatie zijn er nu vier nieuwe TAMs vastgesteld.

De TAM’s zijn in het leven geroepen als een noodmaatregel rond de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De TAM’s hebben de vorm van een werkafspraak. Bevoegde gezagen kunnen onder specifieke voorwaarden tijdelijk gebruik maken van deze noodmaatregel op basis van de RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl. De vier nieuwe TAMs zijn:

  1. omgevingsverordening,
  2. voorbereidingsbesluit (ook voor het Rijk),
  3. projectbesluit (ook voor het Rijk),
  4. reactieve interventie

De verschillende TAM’s geven aan hoe de RO Standaarden kunnen worden toegepast door provincies en het Rijk om de inhoud zo goed als mogelijk te kunnen ontsluiten via de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl en de overbruggingsfunctie in het Informatiehuis Ruimte (IHR) in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De TAMs zijn opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, programmadirectie Aan de slag met de Omgevingswet (BZK/ ADS).

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.