Nieuwe versie Informatiemodel Geluid beschikbaar

24 november 2021
iemand die geluidsmetingen doet

In november heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat versie 1.2 van het Informatiemodel Geluid (IMG) vastgesteld.

Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Bij de inrichting van Nederland wordt daarom rekening gehouden met de productie van geluid en belasting door geluid. Geluidgegevens die de overheid inwint, worden straks digitaal beschikbaar gesteld in de Centrale Voorziening Geluidgegevens. In IMG staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan gegevens moeten voldoen die verschillende overheidsorganisaties gaan leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG).

Wat is er aan het model veranderd?

Wijzigingen in  het informatiemodel komen tot stand door ingediende wijzigvoorstellen die door de Adviesgroep besproken worden. De doorgevoerde wijzigingen in IMG versie 1.2 omvatten een paar aanpassingen van definities, regels, attribuutnamen en kardinaliteiten. Ook zijn een paar attributen toegevoegd. Verder is het xml-schema aangepast. Hierdoor is het nu mogelijk om te controleren of de uitgewisselde waardes voldoen aan het model op basis van minimale en maximale waarden en het aantal getallen achter de komma. Details over doorgevoerde wijzigingen staan beschreven in de changelog. De xsd-schema’s die bij versie 1.2 horen, zijn gepubliceerd in het technisch register van de geostandaarden.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.