Nieuwe versie van berichtschema’s en koppelvlak: StUF-Geo BAG versie 1.1.

berichtenverkeer
25 juli 2019

Eind juli 2019 is versie 1.1 van het Geo-BAG berichtenverkeer verschenen. Deze versie vervangt versie 1.0.2. In versie 1.1 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die voortkomen uit de release van BAG 2.0. Het gaat om uitbreidingen van attributen, geometrieën, veldlengten en statussen.

Om er voor te zorgen dat de registratiesystemen BAG en Geo, en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) onderling consistent zijn, is een koppelvlak van belang. Een koppelvlak is een interface die volgens een bepaalde standaard de uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgt. Dit Geo-BAG koppelvlak is primair bedoeld voor optimalisatie van gegevensuitwisseling en het beheer van de backofficeprocessen van de BAG en BGT. Voor aansluiting bij de bredere gemeentelijke behoefte zijn optionele objecttypen uit RSGB toegevoegd. Zo kan de inwinning van de geometrie van deze objecttypen worden meegenomen in de bijhouding van de BAG en BGT objecttypen.

Versie 1.1 komt vanaf de eerste helft van 2020 beschikbaar in de software van leveranciers.
In oktober 2019 wordt de uitfaseringsdatum bekend van de voorgaande versie 1.0.2.

 

Bekijk Geo-BAG berichtenverkeer versie 1.1

Implementatie documentatie versie 1.1

Gerelateerd nieuws