Nieuwe versie van IMEV gepubliceerd

03 november 2023

Op 31 oktober 2023 is het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) 2.0 vastgesteld door het ministerie van IenW. 

Het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) bevat afspraken over de digitale structuur waarin overheden gegevens vastleggen over de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Al deze gegevens komen bij elkaar in het Register Externe Veiligheidsrisico's van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

In december 2022 is versie 1.3 van het IMEV gepubliceerd. Op basis van ervaringen met het model in de praktijk hebben bronhouders, softwareleveranciers en de beheerder van het Register Externe Veiligheidsrisico’s wijzigingsverzoeken ingediend bij Geonovum. De wijzigingsverzoeken richten zich op het verbeteren van de datakwaliteit in het REV, het (beter)aansluiten van het REV op andere registers, het verbeteren van de consistentie van de data in het REV, bugfixes en kleine (tekstuele) aanpassingen. 

De wijzigingsverzoeken leiden tot een grote, niet-backwards compatible aanpassing van het model. Dit is de reden dat het model van versie 1.3 naar een versie 2.0 gaat. 

Het Register Externe Veiligheid gaat versie 2.0 begin 2024 ondersteunen. Softwareleveranciers zullen versie 2.0 in de loop van 2024 ook gaan ondersteunen. Vragen over het IMEV kan je stellen aan de helpdesk IMEV van Geonovum.

Bekijk Informatiemodel Externe Veiligheid versie 2.0 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.