Nieuwe versies Nederlandse Metadataprofielen beschikbaar

28 november 2017
Metadatabox voor metamodellen

Op 9 november heeft de Programmaraad van Geonovum de nieuwe versies (2.0.0) van de Nederlandse metadata profielen voor ruimtelijke datasets (iso19115) en services (iso19119) vastgesteld. Deze zijn vanaf nu van kracht. De voorgaande versies: versie 1.3.1 voor datasets en 1.2.1 voor services worden nog tot 19 november 2019 ondersteund. 

De Nederlandse profielen zijn aangepast om in lijn te blijven met technische INSPIRE richtlijn voor metadata die onlangs is verschenen. Ook zijn er wijzigingen opgenomen met betrekking tot identificatie van objecten. 

Download het Nederlands metadataprofiel datasets (iso19115) versie 2.0.0
Download het Nederlands metadataprofiel services (iso19119) versie 2.0.0

Geonovum ontwikkelt en beheert de Nederlandse metadataprofielen. Deze profielen zijn een verbijzondering van de internationale metadatastandaarden van ISO. Ook zijn de vereisten uit het Europese INSPIRE profiel opgenomen in de Nederlandse profielen. Wie het Nederlandse profiel toepast, voldoet dus ook aan de INSPIRE eisen voor metadata en ISO normen voor geodata en –services. Zowel het Europese INSPIRE profiel voor metadata als het Nederlandse profiel staan op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het College Standaardisatie.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.