Nieuwsbrief Wro digitaal januari verschenen

Wro Digitaal nieuwsbrief
30 januari 2020

In deze editie van de nieuwsbrief Wro Digitaal lees je tips en tools om je planvoorraad van ruimtelijke plannen goed voor te bereiden op de overgang naar de Omgevingswet. 

Lees de Wro Digitaal van januari.

Vorige edities van de nieuwsbrief zijn online in te zien.

De nieuwsbrief Wro Digitaal houdt je op de hoogte van de digitale aspecten van de Wro. Geonovum attendeert je via deze service over digitale standaarden. Het Kadaster verzorgt het laatste nieuws over Ruimtelijkeplannen.nl en het ministerie van BZK geeft informatie over wet- en regelgeving van de digitale Wro.

Gerelateerd nieuws