Nieuwsbrief Wro Digitaal januari verschenen

Wro Digitaal nieuwsbrief
01 februari 2019

In deze editie van de nieuwsbrief Wro Digitaal onder andere het kwaliteitsdashboard. Dit dashboard is onderdeel van het traject 'Data op orde' en geeft bronhouders inzicht in de kwaliteit van hun plandata. Ook lees je meer over de vernieuwde versie van Ruimtelijkeplannen.nl. Één van de nieuwe functies is “Keuzehulp bij bestemmingsplannen”. Deze “keuzehulp” geeft inzicht in de gelaagdheid van de plannen en helpt de bezoeker bij het selecteren van het juiste gemeentelijke plan.

Meer weten? Lees de Wro Digitaal van januari.

Vorige edities van de nieuwsbrief zijn online in te zien.

De nieuwsbrief Wro Digitaal houdt je op de hoogte van de digitale aspecten van de Wro. Geonovum attendeert je via deze service over digitale standaarden. Het Kadaster verzorgt het laatste nieuws over Ruimtelijkeplannen.nl en het ministerie van BZK geeft informatie over wet- en regelgeving van de digitale Wro.

Gerelateerd nieuws