Nieuwsbrief Wro digitaal juli verschenen

Wro Digitaal nieuwsbrief juli 2019
11 juli 2019

In deze editie van de nieuwsbrief Wro Digitaal lees je onder andere over de uitval van ca. 100 ruimtelijke plannen bij het overzetten in de overbruggingsfunctie. Via de overbruggingsfunctie van het informatiehuis ruimte gaat de huidige planvoorraad van Ruimtelijkeplannen.nl over naar de viewer van de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

Ook lees je over de dataharmonisatie van Ruimtelijkeplannen.nl volgens de Europese INSPIRE richtlijn. In het kader van INSPIRE realiseren de Europese lidstaten een digitaal netwerk voor het uitwisselen van gegevens over de leefomgeving. Vanaf oktober 2020 moet Ruimtelijkeplannen.nl ook voldoen aan de INSPIRE eisen omtrent dataharmonisatie.

Meer weten? Lees de Wro Digitaal van juli.

Vorige edities van de nieuwsbrief van de nieuwsbrief zijn online in te zien.

De nieuwsbrief Wro Digitaal houdt je op de hoogte van de digitale aspecten van de Wro. Geonovum attendeert je via deze service over digitale standaarden. Het Kadaster verzorgt het laatste nieuws over Ruimtelijkeplannen.nl en het ministerie van BZK geeft informatie over wet- en regelgeving van de digitale Wro.

Gerelateerd nieuws