Oefenen met TAM-IMRO

09 maart 2023
decoratief

Vanaf inwerkingtreden van de Omgevingswet mogen bevoegde gezagen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM). De TAM’s zijn een noodmaatregel en het inzetten ervan heeft een aantal nadelen en beperkingen. Zo kan je bij toepassing van de TAM-IMRO werkafspraken bijvoorbeeld niet alle functionaliteiten van het DSO benutten.

In de werkplaats TAM-IMRO voor het omgevingsplan hebben vijf gemeenten de mogelijkheden en beperkingen in de praktijk beproefd. Op basis van de uitkomsten heeft de VNG een bijsluiter opgesteld.

Voor het oefenen met de TAM-IMRO werkafspraken kunnen bevoegde gezagen gebruik maken van de Pilot-omgeving van Ruimtelijkeplannen.nl. Naar verwachting kunnen vanaf medio april alle bevoegde gezagen oefenen met de TAM's; vanaf publicatie in de Pilot-Ruimtelijkeplannen.nl tot en met gebruik in de preproductie-omgeving van het DSO Omgevingsloket. TAM-IMRO plannen uit de pilot-omgeving worden vanaf dan automatisch geladen in de preproductie omgeving van het DSO.

Vanwege de juridische status mag oefencontent niet aanwezig zijn op Ruimtelijkeplannen.nl. Oefenen met TAM-IMRO werkafspraken mag alleen in de Pilot-omgeving van Ruimtelijkeplannen.nl. Bovendien voorziet het DSO in een tijdreisoptie waardoor onder bepaalde voorwaarden verwijderde plannen alsnog gevonden en getoond kunnen worden in het Omgevingsloket. Verwijderde plannen, dus ook eventuele oefen TAM-plannen, blijven daardoor onbedoeld opvraagbaar in het Omgevingsloket als deze worden gepubliceerd in de productie-omgeving van Ruimtelijkeplannen.nl.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.