OGC TC meeting in Madrid, 13-16 juni 2022

22 juni 2022
logo OGC

Na twee jaar virtuele meetings was er in juni ’22 voor het eerst weer een fysieke meeting van de OGC leden. Het was goed om elkaar weer te ontmoeten! De focus lag dit keer op Digital Twins maar natuurlijk ook op het verder ontwikkelen van de OGC API standaarden.  

Op dinsdag spitste de Future Directions bijeenkomst, die altijd een innovatief thema uitlicht, zich toe op het concept van digitale tweelingen. Natuurlijk kwamen er mooie showcases langs, zoals digitale tweelingen voor watermanagement in Porto, geothermale energie in Parijs, luchtkwaliteit in Oakland California, en groene infrastructuur in Argentinië. Soms lijkt het wel alsof het label ‘digitale tweeling’ op allerlei GIS toepassingen wordt geplakt, zonder dat er daadwerkelijk iets nieuws gebeurt. Bij de OGC worden daar wel kritische kanttekeningen bij gezet. Een echte digitale tweeling met meer dan een zeer lokale focus is nog toekomstmuziek.

OGC wil een eerste stap richting die toekomst zetten door te gaan werken aan een referentiearchitectuur. De oude architectuur van ‘publish-find-bind’ is niet langer voldoende. Er ontstaan nu digital twin platforms, maar om daadwerkelijk gegevens – en hele systemen - uit allerlei domeinen te kunnen combineren is een overkoepelende architectuur nodig, waarin semantiek een grote rol speelt. Daarnaast zijn er natuurlijk al veel OGC standaarden die digitale tweelingen kunnen ondersteunen, maar hoe je die precies met elkaar combineert om een samenhangend geheel te vormen, is nog niet duidelijk. De referentiearchitectuur moet daar eerste inzichten over gaan geven. Een aantal OGC leden heeft al toegezegd hieraan te willen gaan werken. 

Een aantal keren kwam terug dat (in het kader van digital twins) metadata direct bij de data terug te vinden moet zijn, dit om de ontstaansgeschiedenis van data in digital twin omgevingen beter inzichtelijk te krijgen. 

Daarnaast is OGC voornemens een Digital Twin summit te organiseren tijdens de volgende bijeenkomst (begin oktober); bij voldoende belangstelling gevolgd door een werkgroep.  

API standaarden 

De eerstvolgende OGC API standaard die gereed komt is de Tiles API, de opvolger van WMTS waarmee je geodata als afbeeldingen, tegels, kunt opvragen. De publieke consultatie is al afgerond, het enige dat rest is het verkrijgen van goedkeuring van de OGC leden. De Tiles API standaard beschrijft onder andere hoe je een individuele tegel kan opvragen, hoe je tegels kan groeperen in tilesets, datasets en lists, hoe je ruimtelijk en temporeel kan filteren, en heeft support voor JSON en allerlei afbeeldingsformaten: PNG,  JPEG, TIFF, NetCDF, GeoJSON, en Mapbox Vector tiles. 

Nu Tiles afgerond is, gaat dezelfde groep mensen verder werken aan OGC API Maps 

OGC API Features deel 3, Filtering, is ook bijna af. Dit deel van Features biedt uitgebreide filtermogelijkheden, ondersteuning voor Common Query Language (CQL2), sorteren van resultaten, en het specificeren welke eigenschappen van objecten je terug wilt krijgen. De standaard is nu in concept af en wordt een tijdje bevroren om er meer ervaring mee op te doen en meer implementaties te realiseren, voordat er een officiële standaard van wordt gemaakt.  

Min of meer hetzelfde geldt voor OGC API Records deel 1: ook deze is vrijwel af en wordt een tijdje bevroren. Records is de opvolger van CSW, de standaard voor metadata catalogi. In september is deze standaard onderwerp van een OGC code sprint, een hackathon die drie dagen lang in Londen plaatsvindt. Geonovum sponsort deze code sprint met een klein bedrag en zal zelf ook meedoen. 

GeoJSON uitbreiding 

OGC werkt sinds een jaar aan een extensie van GeoJSON, JSON Features and Geometries (JSON-FG) en ook deze standaard is nu in concept gereed. JSON-FG breidt GeoJSON o.a. uit met meer coördinatensystemen, 3D geometrie, een standaard temporele property, en classificerende informatie voor objecten. Samen met Records wordt deze standaard getest in de OGC Code Sprint in september.  

Geosemantiek en geodata op het Web 

De GeoSPARQL werkgroep is druk bezig de nieuwe versie van GeoSPARQL, 1.1, gereed te maken voor consultatie. Dit is een mooie update met meer encodings waaronder GeoJSON, en veel handige nieuwe eigenschappen en functies. Na v1.1 gaat de werkgroep verder aan ofwel een 1.2 of een 2.0 versie, waarin onder andere 3D ondersteuning overwogen wordt. 

De Spatial Data on the Web working group werkt aan een update van de Spatial Data on the Web Best Practices. Onder andere worden alle voorbeelden in het document geupdate, wordt er een ‘emerging practiceshoofdstuk toegevoegd met interessante nieuwe standaarden voor geodata op het Web, en wordt de hele tekst nog toegankelijker gemaakt voor lezers die geen geo-experts zijn. Het is wat meer werk dan gedacht en de werkgroep denkt nu richting het eind van 2022 een goede concepttekst te hebben voor de update.  

Ook is er een plan om GeoDCAT-AP in te lijven als OGC standaard. Dit Europese applicatieprofiel van metadatastandaard DCAT, toegespitst op geodata, is nu een informeel document dat in Europa gebruikt wordt in geoportalen. Maar ook buiten Europa is er interesse voor, en men wil het daarom graag de status van standaard geven. Geonovum ondersteunt deze ontwikkeling. 

Observations, Measurements and Samples 

De opvolger van O&M heet Observations, Measurements and Samples (OMS). Deze update van O&M is al een tijdje gereed, maar het proces om hier ook een ISO standaard van te maken loopt nog. Tijdens deze OGC meeting legden de werkgroepleden uit wat ze met het ontvangen ISO commentaar hebben gedaan. Als de ISO leden met deze verwerking akkoord gaan, kan de OGC OMS gaan publiceren en zal de ISO publicatie enige tijd later volgen. 

Een belangrijke gebruiker van OMS, de World Meteorological Organisation (WMO), heeft een verschillenanalyse gedaan van O&M en OMS ten opzichte van hun eigen extensie, en concludeerde dat OMS voor hun model een gunstige ontwikkeling is: hun eigen extensie kan een stuk kleiner worden, omdat OMS beter dan de oude versie overeenkomt met hun eisen en wensen. De WMO wil dan ook op de nieuwe versie overstappen.  

Sensorthings API 

Sensorthings API wil graag gezien worden als volwaardige OGC API naast API features, API Records, API Tiles etc. Daarom zal SensorThings API worden toegevoegd aan het rijtje OGC API standaarden op https://ogcapi.ogc.org/. Hier was wel wat discussie over aangezien SensorThings gebaseerd is op de ODATA API standaard en daarmee een iets ander interactiepatroon heeft dan de andere OGC APIs. Zo is het lastig de API specificatie van een SensorThings API te vangen in een Open API specificatie. 

Daarnaast ziet Sensorthings API zichzelf graag als de interface op OMS. Daarom wordt er gekeken naar manieren om domein modellen te integreren in het SensorThings API model zodat de API interface backwards compatible kan blijven, ook als de use cases complexer worden. Een voorbeeld hiervan is dat ze bodemkundige boormonsterbeschrijvingen hebben uitgedrukt in een SensorThings API implementatie. Het voordeel zou zijn dat de zoekopties van SensorThings API sterk zijn en dat je daarmee bestaande SensorThings API clients kan bedienen met meer informatiebronnen. Je kunt je echter afvragen of dit zo is: de kracht van SensorThings API ligt met name in de aanleverende kant en het uniform en snel ontsluiten van relatief eenvoudige (sensor)data zoals grondwaterstanden. 

Security  

In de security DWG hebben Eelco Hotting en Ronald Koster van VNG gepresenteerd over wat zij ontwikkeld hebben voor NLX en hun ambities om een aantal van de interactiepatronen daarin vast te leggen in een internationale standaard. Daarnaast is het plan van aanpak voor een aantal security onderwerpen in het huidige OGC Testbed gepresenteerd. Voor het VNG gedeelte zagen de security experts zeker het nut van standaardiseren in, echter zowel voor dit onderwerp als die uit het Testbed is de vraag in hoeverre dit bij OGC hoort aangezien het niet specifiek Geo is maar wel in het Geo werkveld wordt toegepast. Voorlopige consensus lijkt te zijn dat dit OGC best practices kunnen worden en/of standaarden bij een andere organisatie als IETF of OASIS. 

Secure dimensions presenteerde verder een interessant Testbed resultaat, waarbij encryptie (versleuteling) van Geopackage bestanden mogelijk is. Het gaat dan niet om de hele geopackage maar juist om individuele objecten of sets van objecten en dit alles kan dan per set van 1 of meerdere objecten met verschillende sleutels. Deze implementatie van data centric security is zoals het er nu voor staat vooral relevant voor defensie en OOV. Echter wanneer het uitgebreid wordt zodat op dezelfde manier ook signing mogelijk wordt kan het heel interessant worden voor digitale tweelingen. Je kan dan per stuk data in een geopackage aantonen dat het zijn oorspronkelijke vorm nog heeft of juist dat het bewerkt is door een andere partij. Dit helpt enorm in het vaststellen van data provenance (de ontstaansgeschiedenis / herkomst van data) en verhoogt daarmee het vertrouwen in data.  

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.