Overgang Wro naar Omgevingswet

13 december 2023

Wat is goed om te weten en wat is goed om nog te controleren voor een soepele overgang van de Wro naar de Omgevingswet? We zetten de belangrijkste weetjes en controlepunten voor je op een rij.

Controleer de dossierstatus in het manifest

Met de overbruggingsfunctie van het Informatiehuis Ruimte wordt de planvoorraad van Ruimtelijkeplannen.nl vanaf 1 januari 2024 in het Omgevingsloket ontsloten. Dit gebeurt automatisch. Om deze plannen zichtbaar te maken in het Omgevingsloket, is het echter van belang dat een aantal sleutelgegevens op orde zijn, waaronder de dossierstatus op Ruimtelijkeplannen.nl. Die dossierstatus is in nog veel gevallen onjuist. Bij het in werking treden van de Omgevingswet levert een onjuiste status problemen op; plannen zullen niet (of met een verkeerde status) worden getoond in het Omgevingsloket. Hierdoor kan bij de gebruiker van het Omgevingsloket een ‘juridisch’ onjuist beeld ontstaan van de geldende regelgeving. Vanaf 1 januari 2024 wordt ook ‘tijdreizen’ mogelijk binnen het DSO. Dat betekent dat gebruikers straks terug in de tijd kunnen kijken naar de op dat moment geldende regeling. Fouten in de planvoorraad vanaf 1-1-2024 blijven traceerbaar en vindbaar in het Omgevingsloket. 

Dossierstatus provinciale verordeningen op vervallen zetten

Er is geen overgangsrecht voor bestaande provinciale verordeningen die opgaan in de omgevingsverordening op basis van de Omgevingswet. Bestaande provinciale verordeningen gelden dus niet meer vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het vervallen van de provinciale verordening moet door de provincies worden verwerkt in de dossierstatus van de verordening. Provincies doen dit door met behulp van de Wro-plansoftware de dossierstatus aan te passen naar ‘vervallen’. Zie hiervoor de instructievideo.

Plancontour en PDF gebruikt? Controleer of je naar de juiste norm verwijst

Veel gemeenten hebben in het verleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om analoge bestemmingsplannen te ontsluiten met behulp van de ‘Praktijkrichtlijn Plancontour en PDF 2008’ (PRPCP2008). Bij het beschikbaar stellen van deze plannen, hebben veel gemeenten in de .gml abusievelijk verwezen naar de verkeerde norm. In hoofdstuk 5 van de Praktijkrichtlijn Plancontour en PDF 2008 staat uitgelegd hoe je een correcte verwijzing maakt. In de DSO viewer ‘Regels op de kaart’ kunnen plannen met een verkeerde verwijzing niet worden gevonden. 

Overgangsrecht: RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl 

Op 1 januari 2024 treedt het overgangsrecht voor de Wro in werking. De RO standaarden maken deel uit van het overgangsrecht. Dit betekent dat voor de bestaande planvoorraad van Ruimtelijkeplannen.nl en het afmaken van Wro plan procedures, de RO standaarden van toepassing blijven en ondersteund zullen worden tot 1 januari 2032. Ook de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl blijft bestaan voor de bestaande planvoorraad en de ruimtelijke plannen waarvoor de procedure nog onder het overgangsrecht wordt afgerond. TAM-IMRO plannen die bronhouders in het eerste jaar na de invoering van de Omgevingswet nog maken, worden ook onderdeel van de planvoorraad van Ruimtelijkeplannen.nl. Per 1 januari 2024 is de officiële raadpleegomgeving voor omgevingsdocumenten de viewer Regels op de Kaart van het Omgevingsloket.   

Gemeentelijke planbestandenserver moet nog online blijven

Zolang je nog plannen op de landelijke voorziening van Ruimtelijkeplannen.nl hebt staan, moet je ook de eigen planbestandenserver online beschikbaar houden. Tot 1 januari 2032 zal Ruimtelijkeplannen.nl tweemaal daags een harvest uitvoeren op deze server om te kijken of er in de planvoorraad iets is veranderd (status aanpassingen, toevoegen of het verwijderen van plannen of dossiers). Ook na 1 januari 2024 moet je als gemeente dus nog actief de oude planvoorraad beheren. Het vroegtijdig uitschakelen, of offline halen, van de planbestandenserver is geen optie.   

Ook Wro-plansoftware blijft nog even nodig

Voor het afronden van planologische procedures die onder de Wro zijn gestart, het aanpassen van plan en dossierstatussen, het toevoegen of verwijderen van plannen of dossiers uit het manifest en voor het toepassen van TAM-IMRO zijn de RO Standaarden en het gebruik van de huidige Wro software noodzakelijk. 

Samen naar de Inwerkingtreding: onze helpdesk staat paraat

Ook na inwerkingtreden van de Omgevingswet staan we voor u klaar om uw vragen te beantwoorden over Ruimtelijkeplannen.nl, de RO Standaarden, data op orde en TAM. U kunt met ons contact opnemen op de volgende wijze:

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.