Plansoftware Wro na inwerkingtreding Omgevingswet

04 oktober 2022

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen we gebruik gaan maken van andere mogelijkheden en daarmee ook andere software. Het betekent echter niet dat je de huidige Wro plansoftware direct kunt uitfaseren. Want ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er een periode dat je ook nog plannen op basis van de Wro moet beheren. Als bevoegd gezag heb je dan ook de software nodig voor het maken en publiceren van Wro plannen. Dit duurt minimaal tot de einddatum van het tijdelijk deel van het omgevingsplan op basis van het overgangsrecht in de Omgevingswet.

Het omgevingsplan dat ontstaat met ingang van de Omgevingswet, wordt het tijdelijk deel van het omgevingsplan genoemd. Het overgangsrecht regelt dat de gemeente met ingang van de Omgevingswet in ieder geval een omgevingsplan heeft. Dit omgevingsplan is gevuld met de bruidsschat – dit zijn regels die van het Rijk naar gemeenten en waterschappen verhuizen -, de bestaande ruimtelijke regels (waaronder de bestemmingsplannen) van de gemeente èn de regels uit de gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.
Voor bestemmingsplanprocedures is overgangsrecht geregeld. Dit maakt het mogelijk om de procedure van bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, kan worden afgemaakt op basis van de Wro.

Afmaken procedures bestemmingsplannen

Om de procedures van de bestemmingsplannen op basis van de Wro verder af te maken, is het belangrijk dat je als bevoegd gezag de software voor het maken en publiceren van de Wro plannen blijft gebruiken tot minimaal de einddatum van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. In eerste instantie om alle plannen die als ontwerp voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure zijn gebracht vast te gaan stellen. Vervolgens om ze na een eventuele beroepstermijn onherroepelijk te maken. De Wro plansoftware is ook nodig voor de beschikbaarstelling van de ruimtelijke plannen op de weblocatie van de bronhouder. Bij een wijziging van die weblocatie moet door de bronhouder met behulp van de Wro plansoftware het manifest en geleideformulieren voorzien worden van de gewijzigde URL. Verder in de toekomst is de plansoftware nog nodig om plannen te verwijderen of om plannen volledig digitaal te archiveren. Dit is niet alleen van belang voor gemeentelijke bevoegde gezagen, ook voor de provincie en het Rijk is het goed om hier rekening mee te houden.

Tijdelijke alternatieve maatregelen

Naast het kunnen afronden van bestemmingsplanprocedures, is Wro plansoftware ook nodig om gebruik te kunnen maken van tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM). Mocht een bevoegd gezag gebruik gaan maken van de TAM voor een Omgevingswet instrument dan is het goed om te weten dat deze op basis van de Wro plansoftware - gebaseerd op de RO Standaarden - moet worden gepubliceerd. Het beheer van deze TAM planvorm maakt onderdeel uit van de planvoorraad die onderdeel is van het uiteindelijke omgevingsplan.

Om door te kunnen met gebiedsontwikkelingen, is het van belang dat je Wro plansoftware conform RO Standaarden zeker tot het einde van de overgangsrechtelijke periode kunt gebruiken. Mocht je hier als bevoegd gezag nog niet over hebben nagedacht, neem dan contact op met je softwareleverancier om hier goede afspraken over te maken.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.