Presentatie bevraging registraties in samenhang met IMX-geo en orkestratielaag

06 juli 2023
decoratief

4 juli presenteerden Kadaster en Geonovum de resultaten van maanden intensief werken aan semantisch samenhangend bevragen van (basis)registraties.

De afgelopen maanden hebben Kadaster en Geonovum intensief gewerkt aan een Semantisch model voor basis- en kernregistraties (IMX-geo). In het semantisch model is vastgelegd wat de betekenis is van objecten in een registratie en wat de samenhang is tussen verschillende objecten binnen verschillende registraties. Het semantisch model functioneert daarmee als een soort wegenkaart van de dataregistraties. Kadaster heeft dit IMX-geo model geïmplementeerd in een API-orkestratielaag. Die orkestratielaag kan op basis van het samenhangend semantisch model een route uitstippelen naar gegevens in de verschillende registraties. Via een (API)service is het mogelijk om automatisch de relevante objecten op te halen en deze in één samenhangend antwoord terug te ontvangen.

In een sessie van twee uur werden de werking van het systeem en de daaronder liggende technische componenten toegelicht. Op basis van de huidige bevindingen, zijn we enthousiast over de mogelijkheden die deze aanpak biedt. Alle reden dus om dit jaar verder door te pakken op de techniek in een innovatielab onder Data op Orde. Dan willen we onder meer kijken of het IMX-model ook voor andere domeinen herbruikbaar is.

De documentatie van dit project verschijnt binnenkort op het dossier over IMX-Geo op de Geonovum website. De slides van de presentatie van 4 juli vind je op de website van Geonovum

Wil je meer weten of wil je het model en orkestratielaag in werking zien? Op 12 september geven Kadaster en Geonovum weer een presentatie en demonstratie op de Grote Geodata Experience.

Meer informatie en aanmelden Grote Geodata Experience

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.