Publieke consultatie BRO - Milieukwaliteit

21 februari 2024

Op woensdag 21 februari start de publieke consultatie voor de twee volledige catalogi voor het domein Milieukwaliteit: Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) en Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD). De consultatie loopt tot en met 3 april. Jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Catalogus Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD)

De catalogus voor het Milieuhygiënisch Bodemonderzoek is een uitbreiding op de eerder vastgestelde versie voor data onder het IMBRO/A regime. De voorliggende catalogus bevat zowel de specificaties voor toekomstige data (IMBRO) als de bestaande data (IMBRO/A). Ten opzichte van de voorgaande versie zijn enkele attributen rond asbest in grond en veldmetingen (XRF, PID) aan grond toegevoegd. Verder zijn de regels onder het regime IMBRO aangescherpt ten opzichte van IMBRO/A.

Catalogus  Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD)

De catalogus voor SLD bevat omvat zowel data onder het IMBRO- als IMBRO/A regime. De catalogus is zo opgebouwd dat zowel gegevens die onder het regime van de Omgevingswet (Ow) als het regime van de Wet Bodembescherming (Wbb) kunnen worden vastgelegd.

Kritische blik

We vragen je om kritisch te kijken of de bestaande gegevens uit bodeminformatiesystemen naar jouw idee goed in deze standaard zijn gevat. We willen ook weten of gegevens goed (her)bruikbaar zijn voor de werkprocessen.

Na verwerking van de consultatie zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de programma-governance van de BRO en opgenomen worden in de ministeriële regeling die hoort bij de Wet Bro.

De consultatie van catalogus loopt van 21 februari tot en met 3 april 2024. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals er straks vanuit de ministeriële regeling naar verwezen wordt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.

Meer informatie over de consultatie en het formulier voor de publieke consultatie is te vinden op de website Basisregistratie Ondergrond.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.