Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' en geo-informatie

21 november 2017
sfeerbeeld van licht mos

Het regeerakkoord ''Vertrouwen in de toekomst’’ is de leidraad voor het beleid van het kabinet-Rutte III. Hierin staat de visie van het kabinet op de maatschappelijke vraagstukken waar het  kabinet de komende regeerperiode op wil focussen. De volgende onderwerpen zijn van belang: verbeteren van de positie van middeninkomens, halen van klimaatdoelstellingen,  herstellen van vertrouwen en investeren in veiligheid en onderwijs.

De programmaraad van Geonovum heeft gekeken hoe geo-informatie kan bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken uit dit regeerakkoord. De bevindingen daarvan heeft Geonovum gerapporteerd in de nota Vertrouwen in de toekomst – uiteraard met geo-informatie! De  rol van de nationale geo-informatie infrastructuur is essentieel bij het ondersteunen van gedecentraliseerde, publieke taken van de overheid. Deze taken met geo-informatie liggen in verschillende thema's zoals energie, klimaat, omgeving, mobiliteit en veiligheid. Zo is geo-informatie een geschikt middel om energietransitie te faciliteren. Hierbij kan er gedacht worden aan de verduurzaming van woningen of het verkennen van uitdagingen voor de energienetten.

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.