REST-API's in Digikoppeling

13 april 2022
decoratief

Digikoppeling is uitgebreid met een standaard voor REST-API koppelvlakken. Deze nieuwe standaard biedt ICT-ers van de overheid de mogelijkheid via REST-API's gegevens veilig te delen met andere overheidsorganisaties.

REST-API koppelingen worden steeds breder gebruikt om toegang tot gegevens te geven, ook bij de overheid. In Nederland werken verschillende overheden samen in het Kennisplatform API’s om de gegevensuitwisseling te verbeteren. Logius heeft samen met de andere organisaties de intentie om nog meer te gaan werken met REST-API's. Dankzij de uitbreiding van Digikoppeling wordt dit op een veilige manier mogelijk tussen overheidsorganisaties.

Over de uitbreiding

Digikoppeling is een set standaarden (afspraken) om gegevens juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en op een veilige en betrouwbare wijze te verzenden. De nieuwe 'Digikoppeling Koppelvlakstandaard REST-API' is gebaseerd op de 'API Design Rules' die ontwikkeld zijn binnen het Kennisplatform API's.

De architectuur van Digikoppeling is aangepast om de nieuwe standaard mogelijk te maken. De uitbreiding heeft geen impact op de al bestaande Digikoppeling koppelvlakken, het biedt een extra mogelijkheid naast bestaande opties. Meer informatie vind je op de documentatiepagina van Digikoppeling bij Logius.

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.