Resultaat tweede consultatie conceptueel model objectenregistratie

14 juni 2021
bovenaanzicht vier mensen in overleg

De SOR is een basisregistratie waarin de basisregistratie adressen en gebouwen, de basisregistratie grootschalige topografie, de basisregistratie topografie en delen van de basisregistratie waarde onroerende zaken en delen van enkele andere registraties kunnen opgaan.

In mei 2021 is door een team van experts van de verschillende samenwerkende organisaties binnen DiS Geo (Ministerie van BZK, VNG, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, Kadaster, Waarderingskamer en Geonovum) een (voorlopige) eindversie van het conceptueel model van de samenhangende objectenregistratie SOR opgeleverd. Dit model is met dezelfde inhoud ook opgeleverd als begrippenkader (SOR thesaurus). De stip op de horizon waarin een aantal bestaande basisregistraties samen komen in een samenhangende objectenregistratie staat in het conceptueel model centraal. Met de oplevering van het conceptueel model aan het kernteam SOR is de inhoudelijke visie gereed. Op basis hiervan kunnen nu vervolgstappen worden gezet.

Lees meer op de website van de geobasisregistraties

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.