Resultaten en vervolg IMX Consultatie

13 maart 2024

IMX-Geo is ontwikkeld om informatie uit diverse overheidsregistraties 'on the fly' te kunnen combineren tot een samenhangende set van gegevens. Begin dit jaar hebben we een aantal vragen aan het werkveld voorgelegd over de bruikbaarheid en ontwikkelpotentie van het model.

De set van IMX-standaarden, die Geonovum consulteerde, bestaat uit:

  • IMX-Geo: beschrijft de semantische samenhang tussen registraties
  • IMX Model Mapping: beschrijft de specificaties voor vertaalregels 
  • IMX Lineage Model: beschrijft de specificaties voor het vastleggen van herkomst informatie

Om deelnemers te ondersteunen bij het begrijpen van het model en om dieper in te gaan op specifieke vraagstukken, heeft Geonovum informatiesessies georganiseerd op 10 januari, 23 januari en 8 februari 2024. 

Resultaten

Zeven organisaties hebben deelgenomen aan de consultatie en waardevolle feedback gegeven. Het gaat om feedback ten aanzien van metadata en bronregistraties, mapping en orkestratie, technische aspecten, data-integriteit, en datakwaliteit en lineage. 

Metadata en bronregistraties riepen vragen op over inzicht in de metadatacatalogus, herkomstinformatie in het IMX-Geo en integratie met centraal gepubliceerde begrippen. Discussies over mapping en orkestratie gingen onder meer over het tijdsaspect, consistentie van attribuuttypen en de noodzaak van mapping naar meer generieke concepten. Technisch gerelateerde vragen gingen over het gebruik van verschillende technologieën en formaten voor modelmapping, terwijl zorgen werden geuit over data-integriteit bij het integreren van gegevens van verschillende bronregistraties. Daarnaast waren er opmerkingen over de leesbaarheid en bruikbaarheid van de documentatie, waarbij verbeteringen zoals toevoeging van introductieteksten werden voorgesteld. 

De consultatie heeft geresulteerd in een lijst van 34 verbetersuggesties voor de IMX-standaarden. Deze zijn vastgelegd in Github voor verdere analyse en verwerking. 

Vervolg

Geonovum gaat de ontvangen suggesties analyseren en waar mogelijk direct verwerken. Meer specifieke onderwerpen, zoals het opnemen van historische en tijdsgerelateerde elementen in het orkestratieproces, zullen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de IMX-standaarden. In eerste instantie leggen we onze focus echter op verdere verkenning, ontwikkeling en beproeving van (nieuwe) use cases voor IMX binnen en buiten het geo-domein.

Meer informatie

Meer informatie en de volledige lijst met verbetersuggesties zijn te bekijken op de Github pagina's van Geonovum

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.