Resultaten Hackathon SensorThingsAPI

07 november 2019
sensorthingsAPI hackathon

Op 29 en 30 oktober organiseerde Geonovum samen met het Kennisplatform API’s een SensorThings API hackaton. De uitkomst werd op 31 oktober gepresenteerd op het Forum Standaardisatie Seminar in Den Haag.

De SensorThings API is een lichtgewicht, eenvoudige interface specificatie, gebaseerd op REST en JSON, waarmee applicatieontwikkelaars via het web kunnen communiceren met apparaten die verbonden zijn aan het internet, zoals sensoren. Tijdens de hackathon is aan de hand van praktijktoepassingen gekeken naar gebruiksgemak, werking en toepassingspotentie van de standaard.

Data, tooling en ondersteuning

Voor de hackathon stelden Fraunhofer, Geodan en Waternet tooling, gegevens en persoonlijke ondersteuning beschikbaar. Deelnemers in de hackathon waren verder Sensemakers Amsterdam, JustObjects, TNO, RIVM, PDOK en de Politie.

De twee-en-een halve dag hard werken, heeft de volgende bevindingen opgeleverd:

  • De SensorthingsAPI is een potentieel interessante kandidaat voor de Pas toe of Leg uit-lijst.
    Het is nu moeilijk om grip te krijgen op het diverse landschap van sensoren. Deze standaard biedt kansen om de output van de veelzijdige sensoren te standaardiseren.
  • Sensorthings ondersteunt MQTT, een lichtgewicht berichtenprotocol voor sensoren en mobiele apparaten. Dit protocol is met name handig voor aanleveren observations van sensoren. Het is niet zomaar bruikbaar voor notificaties.
  • De schaalbaarheid en performance van de standaard lijken goed.
  • SensorthingsAPI biedt geen ondersteuning op Open Api Specification (OASv3). Omdat SensorThings op ODATA is gebaseerd, zorgt het voor hele grote OAS specificaties. Er is in de hackathon een mapping gemaakt van ODATA naar OAS waarbij er een eerste voorbeeld van een OAS met Sensorthings is gemaakt en een alternatieve tabel is gemaakt voor het genereren van code.

Vervolg

Naar aanleiding van de hackathon zijn er een aantal punten die we verder oppakken.  

  1. De implementatie ervaringen die we hebben opgedaan, brengen we in bij OGC
  2. Beveiliging is een aandachtspunt dat in de huidige standaard nog onvoldoende is uitgewerkt. Dit willen we in internationaal verband verder uitwerken.
  3. Op dit moment werkt OGC aan een nieuwe versie van de SensorThingsAPI. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, is er mogelijk behoefte aan een Nederlands profiel op de standaard.

Documentatie

Bekijk het webinar  waarin we de standaard introduceren en de beschikbare implementaties en data toelichten. Op Github vind je alle documentatie en resultaten van de hack.

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.