Rob van de Velde gekozen in directieraad OGC

18 februari 2009
ogc

In februari 2009 is Rob van de Velde, directeur van Geonovum, benoemd tot lid van de directieraad van het Open Geospatial Consortium (OGC). Andere nieuwe leden zijn François Robida van BRGM, Kevin Pomfret – jurist en Jeffery Peters van ESRI.

Het OGC is een wereldwijd consortium van ruim 370 bedrijven, overheidsorganisaties, onderzoeksinstellingen en universiteiten. Leden van het consortium ontwikkelen vrij verkrijgbare, open geo-standaarden. Op basis van deze standaarden kunnen ICT-ontwikkelaars geo-informatie en -services toegankelijk maken in iedere toepassing die het gebruik van geografische informatie vereist.

Rob van de Velde brengt bij OGC zijn ervaringen in met slimmer gebruik van geo-informatie binnen de Nederlandse overheid. Bijzondere aandacht heeft hij daarbij voor de maatschappelijke en organisatorische consequenties van inbedding van geo-informatie in bedrijfsprocessen. Ontwikkelingen als de wettelijke verankering van geo-standaarden in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, het raamwerk van geo-standaarden en de invoering van INSPIRE in Nederland leveren praktijkkennis op dit vlak, die internationaal relevant is.

De directieraad van OGC bestaat uit 21 bestuursleden afkomstig uit verschillende landen en sectoren die allen gedegen expertise hebben op het gebied van ruimtelijke informatie. Leden van de directieraad worden op persoonlijke titel benoemd. Zij representeren de sector, niet de organisatie waar ze werken. De directieraad van OGC komt tenminste drie maal per jaar bijeen.

Technical Committee

In juni 2008 is Geonovum lid geworden van de Technical Committee (TC) van het OGC. Als lid van het OGC-TC heeft Geonovum stemrecht. TC-leden kunnen OGC-standaarden definiëren, goedkeuren en/of wijzigingen voorstellen. Door ons lidmaatschap kan Geonovum actief aanpassingen in de OGC-standaarden voorstellen die voor Nederland van belang zijn.

Geonovum wil dat bij elke bijeenkomst van het OGC-TC tenminste één van de Nederlandse OGC-leden aanwezig is. Geonovum bereidt deze bijeenkomsten samen met de andere Nederlandse OGC-leden voor. De Nederlandse vertegenwoordiger besteedt tijdens de bijeenkomst extra aandacht aan onderwerpen, die voor Nederland van belang zijn. 

Als dat nodig is koppelt Geonovum de uitkomsten van de bijeenkomst terug aan belanghebbenden. Ook begeleiden wij naar behoefte voorstellen aan het OGC of deelname aan het interoperabiliteitprogramma; de zogenaamde OWS-x testbeds.

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.