Ruim 900 reacties consultatie standaarden Omgevingswet

29 maart 2019
900 reacties consultatie omgevingswet

Van 28 januari tot en met 22 maart lagen de standaarden STOP/TPOD versie 0.97 ter consultatie. Op de consultatie zijn ruim 900 reacties ingediend.

De ingediende reacties bundelen we per document en categoriseren we naar aard van de wijziging. De ontvangen reacties variëren immers van tekstuele opmerkingen tot grotere issues. Van alle opmerkingen gaan we na of en zo ja, hoe we ze kunnen verwerken.

Per document geven KOOP en Geonovum een terugkoppeling van ingediende opmerkingen en hoe wij hiermee om zullen gaan. Voor de zomer willen we in ieder geval de kleine verbeterpunten verwerken. Voor de complexere en meer ingrijpende wijzigingen zullen we aangeven hoe het verwerkingsproces er uit gaat zien.  

De voortgang van de consultatieverwerking kan je volgen via deze website.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.