Save the date: 4 maart - kick off Kennisplatform API

Kick off API Platform 2020
31 januari 2020

Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, het Kadaster, Logius en Geonovum nodigen je van harte uit voor de kick off 2020 van het Kennisplatform API's.

Op 4 maart trappen we de volgende fase van het Kennisplatform API's af. De digitale samenleving vereist dat digitale diensten eenvoudig met elkaar samen kunnen werken. API’s helpen hierbij door informatie makkelijker herbruikbaar te maken voor programmeurs. Met het opleveren van de API strategie is er een eerste stap gezet op weg naar betere API’s van de overheid. Maar er is nog veel te regelen om onze doelen te bereiken. Daar gaan we 4 maart een begin mee maken.

Dus… wil jij meer weten over de API Strategie voor Nederland? Of heb jij misschien wel een issue met betrekking tot API's die je graag zou willen inbrengen?
Kom dan 4 maart van 13.00-17.00 uur naar de kick-off van het Kennisplatform API's in Amersfoort!

Op de kick-off praten we je bij op de actuele stand van zaken: wat is er al bereikt en welke uitdagingen liggen er voor komend jaar op tafel. Hierbij geven we ook jouw issues met plezier de vloer! Laat het dus zeker aan ons weten als je iets wilt inbrengen! Na een korte plenaire aftrap is de vloer aan de werkgroepen. In parallelle sessies bespreken zij de werkplannen voor het komend jaar. Je bent van harte welkom hierbij aan te schuiven. Als toehoorder èn als deelnemer.

In de loop van februari lichten we alvast een tipje van de sluier op over de richting van de activiteiten voor 2020. We houden je daarvan op de hoogte.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan nu alvast

Gerelateerd nieuws