Terugblik bijeenkomst Kennisplatform API 3 februari

13 februari 2023
logo kennisplatform

Vrijdag 3 februari was er een sessie van het Kennisplatform API’s. In dit artikel blikken we kort terug op de besproken onderwerpen. 

Om de potentie van het federatieve datastelsel te verkennen en vergroten, komt er een innovatiewerkplaats. Programmamanager Janneke Kromkamp van BZK gaf een toelichting op deze broedplaats voor implementatie van technische innovaties. De innovatiewerkplaats maakt deel uit van het Programma Data bij de Bron. Dit programma stimuleert het werken met data bij de bron en het verbeteren van de technische interoperabiliteit tussen informatiesystemen.

Geo-extensie 

Linda van den Brink van Geonovum vertelde over de nieuwe modulaire opzet van de geo-extensie op de API-design rules. Aan de hand van de API-design rules kan de kwaliteit van een API beoordeeld worden. De geo-extensie beschrijft de specifieke API-regels voor het geodomein. De werkversie van deze extensie kan je bekijken op Github.

Nieuwe functionaliteit developer.overheid.nl 

Na de plenaire sessie, waren er verschillende parallelle sessies te volgen. In de eerste ronde nam Paul Dam, trekker van de werkgroep Strategie en Beleid, de aanwezigen mee in het proces richting een herziene visie van de API Strategie. In een andere sessie werd de nieuwe API Design Rules (ADR) Validator van het developer overheid portaal gepresenteerd. Deze validator test API’s aan de hand van een set design rules. Op basis van de test worden API’s beoordeeld. Hoe hoger de score, hoe hoger de kwaliteit van de API! De ADR Validator kan je ook al gebruiken in je eigen ontwikkelomgeving Heb je feedback over de nieuwe functionaliteit? Schiet dan een issue in via Gitlab. of stuur een mail naar Bart de lathouwer. 

Oplossingsrichting gevoelige data in URI’s 

Pieter Dijkstra ging dieper in op extra design rules en lichtte toe hoe een modulaire structuur van de API-design rules ervoor gaat zorgen dat ze zowel voor de technische als minder technische gebruiker bruikbaar zijn. Jan Jaap Zoutendijk ging in op de risico’s die ontstaan door het gebruiken van gevoelige data in URI’s en kwam samen met de deelnemers tot een mogelijke oplossingsrichting om uit te werken in de werkgroep beveiliging. Tot slot introduceerde Geri Wolters de nieuwe standaard voor het doen van metingen in het aquatische domein. Deze nieuwe standaard brengt niet alleen uniformiteit voor gebruikers, maar ook voor implementaties en betekenissen van metingen.

External video URL

Hero Jaspers maakte een sfeerimpressie van de bijeenkomst van 3 februari 2023

Van visie naar praktijk 

In de tweede ronde lichtten Vedran Bilanovic en Pieter Teekens uitkomsten toe van een onderzoek door Stichting RINIS omtrent de knelpunten bij de inzet van API’s. Frank Terpsta ging in op een wijziging van de OAuth standaard en het toekomstperspectief van het iGov profiel. De wijziging van OAuth borgt o.a. het ondersteunen van autonome systemen. Als laatste gaf Rob van der Horst een kijkje in de keuken van de politie. Hij liet hij zien hoe hun visie op API’s zich vertaalt naar de praktijk in de vorm van een referentiearchitectuur, met event-driven design als middel. 

Backlog 

Na de deelsessies werd plenair afgesloten met aandacht voor de backlog items van de werkgroepen. Aan het eind van de dag hebben deelnemers stickers geplakt op de items die zij het belangrijkst vonden. API discovery, filtering en security identity en access managementkwamen naar voren als de items met de hoogste prioriteit. Deze items worden binnenkort voorgelegd aan de stuurgroep. Zij beslissen welke items worden opgepakt

Volgende bijeenkomst 

Op 11 mei is er weer een openbare bijeenkomst van het Kennisplatform waarin we iedereen die belangstelling heeft, graag bijpraten. Je kunt je hiervoor online aanmelden. Tussendoor kan je zelf altijd een inhoudelijke bijdrage leveren door aan te schuiven in een van de werkgroepen

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.