Terugblik sessie kennisplatform API 11 mei

19 mei 2023
logo kennisplatform API's

Donderdag 11 mei zijn er weer veel interessante onderwerpen voorbij gekomen op de sessie van het Kennisplatform API’s. We zijn blij met de brede belangstelling en relevante discussies die werden gevoerd. Hieronder vind je een samenvatting van de besproken onderwerpen.

Op vrijdag 6 oktober is er weer een openbare bijeenkomst van het Kennisplatform waarin we iedereen die belangstelling heeft, graag bijpraten. Tussendoor kan je zelf altijd een inhoudelijke bijdrage leveren door aan te schuiven in een van de werkgroepen. Je kunt je online aanmelden voor actieve deelname aan de werkgroepen.

video impressie op youtube

Bekijk de sfeerimpressie van de bijeenkomst op youtube

 

API’s als legoblokjes voor Digitale Tweelingen

In de plenaire sessie vertelde Bart de Lathouwer van de gemeente Rotterdam over de onmisbaarheid van API’s in de wereld van Digitale Tweelingen. Met Digitale Tweelingen maken we virtuele versies van de fysieke werkelijkheid. Dit doet de gemeente Rotterdam door data en processen te verbinden en inzichtelijk te maken in een (3D) omgeving. In deze virtuele omgeving kunnen we verandering ervaren voor ze gerealiseerd worden. Die verbindingen worden gelegd via API's!  

API Strategie: van dromen naar doen

De werkgroep strategie & beleid is sinds begin 2023 bezig met het verbeteren van de visie op het Kennisplatform API’s. Onze dromen zijn in kaart gebracht. Maar welke stappen moeten worden gezet om die dromen waar te maken? Op 11 mei heeft Paul Dam in een interactieve sessie input verzameld voor een vertaalslag van de visie naar een strategie.

Aanbod één op één sessies door developer.overheid.nl

Na de plenaire sessie, waren er verschillende parallelle sessies te volgen. In de eerste ronde praatten Bart de Lathouwer en Frank Terpstra je bij over de API Design Rules validator. Deze testtool rekent op basis van 7 design rules een score uit. Deze score wordt aan elke API gehangen die op developer.overheid.nl wordt gepubliceerd. Het portaal biedt zelfs één op één sessies aan voor organisaties die API’s (willen) aanbieden om hun score te verbeteren. Heeft jouw organisatie interesse? Meld je aan door een mail te sturen naar sophie makhlouf.

API’s in het federatief datastelsel

Daarnaast nam André van Brussel ons mee in de wereld van het federatieve datastelsel. In het federatieve datastelsel kunnen overheden vanuit verschillende ketens en sectoren straks makkelijker data delen. Hierin spelen API’s een onmisbare rol. Een van de streefpunten is dat elke registratie tenminste directe bevraging d.m.v. een REST-API biedt. De API Design Rules zoals opgesteld door het Kennisplatform API’s worden hierbij aangehouden als standaard.  

ODATA maakt API’s transparanter

Geri Wolters van Informatiehuis Water ging in op de mogelijkheden van de OData standaard. OData biedt goede zoek- en filtermogelijkheden binnen API’s en kan in veel applicaties worden gebruikt. Hierdoor kan het Informatiehuis Water bijvoorbeeld met veel minder API’s veel meer vragen beantwoorden.

Hoe het KNMI API’s en standaarden inzet

Het KNMI, vertegenwoordigt door ontwikkelaar Lukas Phaf, gaf ons een kijkje in de keuken bij het KNMI Data Platform. Dit platform biedt inzicht in datasets die gegenereerd zijn of onderhouden worden door het KNMI. API’s maken deze datasets toegankelijk. Het KNMI is momenteel samen met andere partijen binnen Europa bezig om uniforme API’s en standaarden te ontwikkelen voor het delen van datasets.  

POC-rechtendelegatie BAG

Jan Jaap Zoutendijk gaf een presentatie over zijn PoC rechtendelegatie BAG met het kadaster. Het doel van de PoC is dat een SAAS leverancier gebruik maakt van een delegatie om namens een bevoegd gezag (gemeente) met hun eigen middelen gebruik van de BAG API. Jan Jaap vertelde over hoe ze deze PoC aanpakken en de 3 fases hiervan.  

Modulaire opbouw van de Design Rules

Ook gaf Martin van de Plas van Logius een update over de API-design rules. Deze worden nu modulair opgezet en verschillende onderdelen worden straks verplicht. In deze sessie nam Martin de deelnemers mee in de nieuwe structuur (zie illustratie). Deze nieuwe structuur is al doorgevoerd in de werkdirectory op Github. Binnenkort komt versie 1.1 beschikbaar.

overzicht nieuwe structuur

 

 

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.