Tijdelijke Alternatieve Maatregelen in consultatie

14 november 2022
decoratief

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) zijn bedoeld voor organisaties die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van (delen van) het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De TAM’s zijn in het leven geroepen als een noodmaatregel rond de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er zijn nu vier nieuwe TAMs voorbereid. Deze liggen ter consultatie tot 5 december 2022.

De TAM’s hebben de vorm van een werkafspraak. Bevoegde gezagen kunnen onder specifieke voorwaarden tijdelijk gebruik maken van deze noodmaatregel op basis van de RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl. De vier nieuwe TAMs die nu in consultatie liggen zijn:

  1. omgevingsverordening,
  2. voorbereidingsbesluit (ook voor het Rijk),
  3. projectbesluit (ook voor het Rijk),
  4. reactieve interventie

De RO Standaarden zijn niet gemaakt voor toepassing onder de Omgevingswet. De verschillende TAM’s geven aan hoe de RO Standaarden kunnen worden toegepast door provincies en het Rijk om de inhoud zo goed als mogelijk te kunnen ontsluiten via de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl en de overbruggingsfunctie in het Informatiehuis Ruimte (IHR) in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De TAMs zijn opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, programmadirectie Aan de slag met de Omgevingswet (BZK/ ADS). Aan Geonovum heeft zij gevraagd ondersteuning te bieden ten behoeve van verschillende Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) voor provincies en deels voor het Rijk.

 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.