Toepassingsprofiel Natura 2000-besluiten in consultatie

23 september 2020
consultatie

Van 23 september tot en met 23 oktober ligt het toepassingsprofiel Natura 2000-besluiten ter consultatie. We nodigen je van harte uit om je verbetersuggesties met ons te delen.

Op grond van de Omgevingswet kan het Rijk met een aanwijzingsbesluit gebieden aanwijzen als Natura 2000-gebied. Rijk en provincies kunnen met een toegangsbeperkend besluit de toegang tot een Natura 2000-gebied beperken of verbieden. Het toepassingsprofiel Natura 2000-besluiten beschrijft hoe je aanwijzingsbesluiten en toegangsbeperkende besluiten opstelt om te voldoen aan de STOP/TPOD-standaard. Bij deze TPOD-standaard hoort de Waardelijst IMOW, waaruit bij het annoteren een waarde voor de attributen gekozen kan worden. Aan deze waardelijst zijn enkele waarden toegevoegd, specifiek voor de Natura 2000-besluiten.

Na het inwerkingtreden van de Omgevingswet moeten nieuwe aanwijzingsbesluiten en toegangsbeperkende besluiten worden opgesteld conform het toepassingsprofiel. Dit toepassingsprofiel zal echter ook worden gebruikt om bestaande aanwijzingsbesluiten en toegangsbeperkende besluiten te ontsluiten in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Op die manier is voor iedereen duidelijk waar de Natura 2000-gebieden liggen en kunnen deze gebieden worden betrokken bij onder andere de vergunningencheck.

Deze consultatie richt zich specifiek op het kunnen toepassen van de STOP/TPOD-standaard op Natura 2000-besluiten en op de bruikbaarheid van de (geel gemarkeerde) toegevoegde waarden in de waardelijst. Zijn er waarden die ook noodzakelijk zijn voor Natura 2000-besluiten die nog ontbreken in de waardelijst, dan horen wij ook dat graag.

>  Bekijk de consultatiedocumenten

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.