Uitkomst consultatie opdelen panden in de BGT

07 maart 2024

Tot 1 november 2023 lag er een werkafspraak in consultatie over het opdelen van panden in de BGT. Bronhouders, gebruikers, softwareleveranciers en andere belanghebbenden zijn uitgenodigd om hun reactie te geven. Daarop zijn 121 reacties terug gekomen die nu zijn verwerkt.

Resultaat consultatie

Voor het opdelen van panden zijn drie scenario’s ontwikkeld. Op basis van alle ontvangen input, adviseren wij om Scenario 3: gecontroleerd opdelen van panden met keuzevrijheid voor bronhouders verder uit te werken. Dit scenario staat optioneel en gecontroleerd opdelen van panden toe met richtlijnen voor uniforme afbakening en biedt een balans tussen maatwerkoplossingen en de noodzaak van consistentie in de BGT-gegevens. 

De uitwerking van dit scenario omvat het opstellen en publiceren van de werkafspraak waarin het opdelen van panden in de BGT is toegestaan volgens de praktijkrichtlijnen, het opstellen van de praktijkrichtlijnen voor overbouw/onderbouw en WOZ-deelobjectafbakening in de BGT, en het bepalen van aanvullende controles in bronhoudersoftware, LV BGT en/of kwaliteitsdashboard.

Het is een compromis dat tegemoetkomt aan de behoeften die verschillende gemeenten hebben aangegeven in de consultatie. Dit scenario is nadrukkelijk een tussenoplossing: het opdelen van panden door gemeenten conform de praktijkrichtlijnen biedt waarschijnlijk de mogelijkheid voor latere conversie naar de definitieve oplossing, waardoor het een no-regret actie wordt.

Hoe nu verder?

Wij willen de uitkomsten van de consultatie voorleggen tijdens het BAG BAO Agendaoverleg met de BGT begeleidingsgroep op 4 april aanstaande. Afhankelijk van de besluiten tijdens dit overleg zullen wij de volgende stappen nemen voor verdere uitwerking. 

 Bekijk het resultaat van de consultatie 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.