Update Nederlandse Metadataprofielen gepubliceerd

15 juli 2020
metadata

Metadata maken het eenvoudiger om data te vinden en helpen om de relevantie van data te beoordelen voor het doel van de gebruiker. Om geodatasets en -services te beschrijven, worden de Nederlandse profielen voor datasets (ISO-19115) en services (ISO-19119) toegepast. Deze profielen zijn afgestemd met de eisen uit de Europese INSPIRE richtlijn. Pas je het Nederlandse metadatprofiel toe, dan voldoe je dus ook aan de metadatarichtlijnen van INSPIRE.

De Nederlandse profielen voor Metadata zijn bijgewerkt naar versie 2.1.0 in verband met internationale aanpassingen en aanscherpingen. De nieuwe versies gaan in per 1 september. De belangrijkste aanpassingen hebben te maken met een aanscherping van een paar INSPIRE requirements enerzijds en anderzijds met het beschikbaar komen van een door de EU vastgestelde codelijst voor het element protocol. Tegelijk met de internationale aanpassingen zijn in de nieuwe versies ook een aantal interpretatieverschillen opgelost. Met name rondom de elementen die toegang en gebruiksrestricties vastleggen. Ook is de naamgeving van codelijsten en profielen in beide documenten gelijkgetrokken.

Voor het toepassen van de Metadata profielen hebben we een handreiking geschreven en hebben we voorbeeld XML’s gemaakt in een minimale variant, in de INSPIRE variant en in een variant waarin ook alle optionele zaken zijn meegenomen. 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.