Update verschenen Informatiemodel Geluid

03 juli 2023
decoratief

Op 8 juni heeft de Stuurgroep CVGG haar goedkeuring gegeven aan versie 3.0 van het Informatiemodel Geluid (IMG). De stakeholders kunnen deze versie nu gaan implementeren. Na groen licht van de stuurgroep zal versie 3.0 worden gepubliceerd in de omgevingsregeling. Tot het zover is, blijft IM Geluid versie 2.1 nog de ‘wettelijk’ verplichte versie.

Het Informatiemodel Geluid beschrijft de afspraken die zijn gemaakt over de structuur van gegevens die digitaal beschikbaar moeten komen in de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Op 25 oktober 2022 is versie 2.1 van het model vastgesteld. In de periode daarna zijn bij de IMG helpdesk diverse verzoeken tot aanpassing van de IMG standaard binnengekomen. De wijzigingsverzoeken zijn besproken met de IMG experts, stakeholders  en softwareleveranciers. Hieruit is een wijzigingsvoorstel voor IMG v3.0 opgesteld. Op 8 juni heeft de Stuurgroep CVGG zijn goedkeuring gegeven aan deze nieuwe IMG standaard.

In de nieuwe versie van de standaard zijn Doublelists uit het model verwijderd en zijn de Spoorgegevensblokken ‘intensiteit’ en ‘snelheid’ samengevoegd. Om alle partijen voldoende tijd te geven om de wijzigingen te implementeren en te testen, wordt IMG 3.0 zo spoedig mogelijk door het RIVM op de CVGG-oefenomgeving geplaatst. We verwachten dat dit de 2e helft van juli of begin augustus is gebeurd.

> Bekijk versie 3.0 van IM Geluid 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.