Update verwerking consultatie toepassingsprofielen Omgevingsvisie en Projectbesluit

verwerking reacties consultatie
14 november 2019

Tot 12 oktober 2019 lagen de toepassingsprofielen voor de Omgevingsvisie en het Projectbesluit (0.98-kern) ter consultatie. Tijdens de consultatieperiode hebben we toelichtingen gegeven op de TPOD’s (en het IMOW) en gesprekken gevoerd met het werkveld. In totaal zijn er 178 individuele opmerkingen of vragen binnengekomen.

De afgelopen periode zijn de consultatiereacties geanalyseerd. 150 reacties hebben we inmiddels afgehandeld. Deze reacties gingen merendeels om tekstaanpassingen. Denk aan het corrigeren van verkeerde verwijzingen naar paragrafen of verhelderen van onduidelijkheden in de tekst. Naast suggesties voor tekstaanpassingen zijn er ook een aantal vragen ingediend tijdens de consultatie. Deze vragen leidden echter niet tot aanpassingen in de toepassingsprofielen.

Circa 25 reacties vergen nog nadere analyse. Het gaat hier om:

  • Algemene voorbeelden/afbeeldingen vervangen met specifieke voorbeelden/afbeeldingen
  • CIMOW/IMOW in lijn brengen met elkaar en beschrijving actualiseren TPOD’s
  • Stelselcatalogus beschrijven
  • Gebiedsaanwijzing actualiseren (wanneer de waardelijsten stabiel zijn)
  • Verduidelijkend overzicht opstellen welke besluitonderdelen naar LVBB en welke naar DSO gaan en hoe de samenhang hiervan is
  • Meervoudig bronhouderschap/muteren omgevingsplan vanuit projectbesluit

Komende tijd werken we aan de uitwerking van deze punten. Na afronding koppelen we de bevindingen aan het werkveld terug.

Gerelateerd nieuws