Verdwijnt de kartografie als de Omgevingswet in werking treedt?

kartografie
29 oktober 2019

Met de Omgevingswet nemen we afscheid van de ruimtelijke ordeningsplannen die in Nederland van oudsher bestonden uit opgemaakte kaarten.

Stond in de Ruimtelijke Ordening de plankaart centraal, in de Omgevingswet is dit uitgangspunt omgedraaid. Dan is er sprake van regels met locaties. Het omgevingsloket is straks een interactieve viewer waar je met één klik op de kaart regels van alle bevoegde gezagen op een locatie kan bekijken. Dit heeft gevolgen voor de kartografie, namelijk dat er gestandaardiseerde symbolen worden gekoppeld aan de
regels. Verdwijnt hiermee de kartografische expertise? Gineke van Putten schreef voor Geo-info een artikel over kartografie in de Omgevingswet.

Bekijk het artikel

Gerelateerd nieuws