Verkenning alternatieve bestandsformaten

verkenning lichte standaarden
14 juni 2019

Op 24 mei organiseerde Geonovum een werksessie om alternatieve bestandsformaten voor de uitwisseling van geometrie te verkennen. GML is nog altijd dé standaard voor uitwisseling van geometrie in bestanden en webservices. De laatste jaren zien we ook andere - veelal lichtere - bestandsformaten opkomen als GeoJSON en GeoPackage.

In de werkbijeenkomst hebben we met afnemers en data-aanbieders gediscussieerd over deze lichtere formaten. We hebben gediscussieerd over hoe je een GeoPackage opmaakt. En welk coördinaatreferentiesysteem je al dan niet opneemt in een GeoJSON. Ook hebben we besproken voor welke toepassing je het beste welk bestandsformaat kunt gebruiken.

Uit de discussies is naar voren gekomen dat een best-practice zou helpen om te bepalen welk formaat voor welk toepassingsgebied geschikt is. Ook zijn er aanvullende afspraken nodig over onder meer coördinaatreferentiesysteem en afronding coördinaten in GeoJSON, metadata en visualisatie. Afgesproken is dat er een referentiedataset wordt aangemaakt met GML, GeoPackage en GeoJSON.

Geonovum organiseert een follow-up bijeenkomst na de zomer. Op Github kan je de ontwikkelingen volgen.

Gerelateerd nieuws