Verkenning arbeidsmarkt en onderwijs - geodesie

08 mei 2023
decoratief

Goed vakonderwijs is van oudsher een van de belangrijkste schakels in het kwalitatief hoogwaardige geowerkveld in Nederland. In het GeoSamen document “Een visie op de geosector 2021-2025” wordt geconstateerd dat de kennis op met name het expertiseveld van de geodesie afneemt. In een nadere verkenning is nu gekeken waar de problemen ontstaan, hoe groot de problemen zijn, en wat eraan gedaan kan worden.

Geodetische kennis is van groot belang bij juiste inwinning van geodata. Als deze kennis afneemt dan kan dat grote gevolgen hebben voor de geodataketen, want zonder goede data inwinning zijn goede data analyses of data visualisaties niet mogelijk. Zonder goede geodata kunnen we onze grote ruimtelijke opgaven (woningtekort, stikstof, energietransitie, landbouwtransitie, klimaatopgave) niet uitvoeren.

Uit de verkenning komt naar voren dat er in Nederland sprake is van een kwantitatief gat tussen de behoefte aan landmeters en geodeten en het aantal opgeleiden. Dit komt met name doordat er te weinig nieuwe (jonge) aanwas is van goed opgeleide landmeters en geodeten. Naast een kwantitatief tekort,  dreigt ook een kwalitatief tekort (het niet hebben van voldoende kennis).

In de verkenning geodetische en landmeetkundige arbeidsmarkt en onderwijs, vind je nadere toelichting op de bevindingen en aanbevelingen.

 

 

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.