Verkenning ontwikkeling geo-sector 2014-2024

13 mei 2019
verkenning geosector

In opdracht van GeoSamen, hebben wij samen met GeoBusiness Nederland en de Vrije Universiteit een verkenning uitgevoerd naar het toekomstperspectief van de geo-sector.

GeoSamen is een gezamenlijke activiteit van de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen, met het oogmerk gezamenlijk te innoveren en de kracht van de sector uit te dragen. Na vijf jaar GeoSamen kijken we kort terug en richten we onze blik op de komende vijf jaar. Aan de hand van ontwikkelingen en trends en een analyse van kracht en zwakte van de sector komen we tot enkele actiepunten voor de overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Bij het onderzoek hebben we geput uit de (inter)nationale literatuur, gesprekken met stakeholders, en een enquête die een brede groep betrokkenen is verstuurd.

De resultaten worden voorgelegd aan de overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven voor verdere consultatie en besluitvorming.

Bekijk het rapport

 

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.