Verkenning: Overheid kan niet om data van derden heen

18 juni 2021
diverse mensen dragen een puzzelstukje aan om een complete puzzel te leggen

In juni hebben Suzanne van Poelgeest van het Ministerie van BZK en Marc de Vries van Geonovum een verkenning opgeleverd naar het gebruik van door derden ingewonnen data door de overheid. Zij hebben gekeken wat het potentieel van die data is en waar je tegenaan loopt als je hier gebruik van wilt maken. 

Gebruik van data van derden (niet-overheden) wordt cruciaal voor goed bestuur. ‘Derden hebben zoveel interessante data! Het zou doodzonde zijn om die als overheid niet te gebruiken,’ vindt Marc de Vries. ‘Om niet iedere keer het wiel opnieuw uit te hoeven vinden, doet de overheid er goed aan om afspraken te maken met die derden over het gebruik van hun data'. Hoe de overheid dit het beste zou kunnen aanpakken, staat in de verkenning die De Vries (Geonovum) samen met Suzanne van Poelgeest (ministerie van BZK) uitvoerde.

Marc: ‘Er zijn heel veel private datasets waar de overheid graag gebruik van wil maken. Dat blijkt ook uit de vier casestudies die we opvoeren in onze verkenning.’ In deze vier
voorbeelden wordt data van derden al succesvol – en op verschillende manieren – gedeeld met de overheid:

  • CBS Center for Big Data Statistics (CBDS)
  • het Satelliet-dataportaal van het Netherlands Space Office
  • het Nationaal Dataportaal Wegverkeer
  • het Boomregister

Mogelijke rollen van de overheid

Op basis van deze casestudies identificeren we een aantal mogelijke rollen die de overheid kan aannemen bij het laten stromen van data van derden:

  1. data-afgifte opleggen: de overheid als regelgever
  2. data verkrijgen door een aanbesteding: de overheid als koopman
  3. data losweken of uitruilen: de overheid als dealer
  4. datastromen faciliteren en beheren: de overheid als rentmeester

Marc: ‘De eerste twee rollen zijn klassiek, maar ook beperkt. Onze conclusie is daarom dat de meeste potentie zit in de laatste twee rollen. Die leiden namelijk tot afspraken waar beide partijen baat bij hebben.’

Bekijk de Verkenning

Gerelateerde thema's

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.