Versie 0.98-kern STOP/TPOD online

aan de slag met de omgevingswet
11 september 2019

Op 10 september zijn versie 0.98-kern van de Standaard Officiële Publicaties (STOP) en Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten (TPOD) voor de Omgevingswet opgeleverd.

In de 0.98-kern versie zijn onderwerpen als muteren, consolideren en annoteren verder uitgewerkt.  Verder zijn de Waardelijsten bijgewerkt op basis van IMOW versie 0.98-kern. Ook is er een begrippenlijst gepubliceerd waarin definities zijn opgenomen. De gehanteerde begrippen zijn over de verschillende documenten heen geharmoniseerd. Het overzicht van doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van de 0.98-beta versie vind je in het opleveringsdocument.

Bekijk versie 0.98-kern

Consultatie

Twee van de nu gepubliceerde Toepassingsprofielen gaan nog in consultatie. Van 11 september tot en met 11 oktober 2019 kan het werkveld haar zienswijze geven op de beoogde werking van de TPOD Projectbesluit en de TPOD Omgevingsvisie. Deze TPOD’s voor de Omgevingsvisie en het Projectbesluit zijn het afgelopen half jaar verder doorontwikkeld en aangepast op basis van de reacties uit de consultatie van versie 0.97 van de standaard.

Gerelateerd nieuws