Versie 2.0 Informatiemodel Geluid gepubliceerd

15 juli 2022
decoratief

Op 5 juli 2022 heeft het Ministerie van IenW versie 2.0 van het Informatiemodel Geluid vastgesteld. Om de geluidsbelasting in Nederland te monitoren, houden het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen uiteenlopende gegevens bij over geluid. De gegevens variëren van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. Deze gegevens worden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 uitgewisseld via de de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). 

In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan geluidsgegevens moeten voldoen opdat zij via kunnen worden uitgewisseld via de CVGG. Versie 2.0 van dit informatiemodel is de laatste versie van de standaard waarin nog grote veranderingen mogelijk waren. Nu volgt een periode waarin de standaard stabiel blijft om softwareleveranciers de tijd te geven hun software aan te passen voordat de Omgevingswet in werking treedt.

De belangrijkste wijzigingen in versie 2.0 zijn:

  • Een nieuwe modellering van de onderkant van (zwevende) geluidschermen met daarbijbehorend een nieuwe klasse FlyverZijkant.
  • Een logischer volgorde van de attributen in de uitwisseling,
  • en een aantal modelwijzigingen ter vermindering van het aantal regels.

Downloads

Bekijk versie 2.0 van IM Geluid
GML applicatieschema van IM Geluid 2.0

 

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.