Versie 3.0.0 TPOD Projectbesluit gepubliceerd

15 juli 2022
decoratief

Op 14 juli is versie 3.0.0 van het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD) Projectbesluit gepubliceerd. Deze nieuwe versie van het profiel beschrijft de mogelijkheid om met een projectbesluit het omgevingsplan te wijzigen. 

Voor de DSO-keten is de update van het profiel voor het Projectbesluit een beperkte wijziging, omdat gebruik gemaakt wordt van reeds ontwikkelde functionaliteiten​. Voor bevoegde gezagen en softwareleveranciers is het met het projectbesluit kunnen wijzigen van het omgevingsplan wel een grote wijziging. Het overgangsrecht maakt het echter mogelijk dat het projectbesluit het omgevingsplan gedurende de overgangsfase niet wijzigt; de toepassing van deze mogelijkheid is daarom optioneel.

Wat is er gewijzigd?

De 3.0.0-versie van het TPOD Projectbesluit bevat alles wat al kan met de 2.0.1​-versie en voegt daaraan een aantal mogelijkheden en beschrijvingen toe.  De belangrijkste aanvullingen zijn:

  • de mogelijkheid om met een projectbesluit het omgevingsplan te wijzigen, door gebruik te maken van het tijdelijk regelingdeel; 
  • een beschrijving in welk onderdeel van STOP/TPOD-modellen voor Besluit en Regeling de onderwerpen moeten staan die op grond van Omgevingswet en Omgevingsbesluit in projectbesluit moeten/kunnen worden opgenomen (‘wat komt waar’)​; 
  • een beschrijving van alle procedurestappen in de projectprocedure, welke producten en gegevens per procedurestap moeten worden aangeleverd, of daarop de STOP/TPOD-standaard moeten worden toegepast en aanbevelingen hoe dat het beste kan. 

Ook is in deze versie beschreven dat er onderscheid bestaat tussen het besluit en ‘op het besluit betrekking hebbende stukken’, lees: de onderzoeksrapportages die het besluit onderbouwen. De op het besluit betrekking hebbende stukken worden niet bekendgemaakt en zijn geen onderdeel van de STOP/TPOD-aanlevering, maar worden openbaargemaakt door terinzagelegging. Daarvoor komt er een centrale voorziening, waarvoor het Platform Open Overheidsinformatie gebruikt gaat worden. 

Kleinere wijzigingen zijn: 

  • de voorkeursvariant voor het element Toelichting als onderdeel van het Besluit is gewijzigd; 
  • bij Lijn en Punt zijn nu ook de geometrietypen MultiCurve en MultiPoint toegestaan; 
  • de Notitie Werkwijze Geo en Locaties in omgevingsdocumenten is in het Projectbesluit verwerkt. 

 Bekijk het Toepassingsprofiel projectbesluit

Bekijk het overzicht van reacties op de consultatie en de verwerking daarvan.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.