Vooraankondiging consultatie doorontwikkelde versie TPOD Projectbesluit

13 april 2022
decoratief

Op dit moment werkt Geonovum aan een update van het toepassingsprofiel Projectbesluit. In de huidige versie van het profiel is het namelijk niet mogelijk om met het projectbesluit het omgevingsplan te wijzigen.

Een projectbesluit bevat alle maatregelen en kan alle toestemmingen bevatten om uitvoering van een project mogelijk te maken. Wanneer je bijvoorbeeld een snelweg moet realiseren (of een ander project van publiek belang), kan dit invloed hebben op bestemmingen, functies of geldende regels in het omgevingsplan.

Bij projectbesluiten kan een besluit van het ene bestuursorgaan dus een instrument van een ander bestuursorgaan wijzigen. Dat heet meervoudig bronhouderschap en is technisch complex om goed te organiseren. Maar er is nu een alternatief ontwikkeld voor dit meervoudig bronhouderschap. Dit alternatief kan voor het projectbesluit worden gebruikt. Daarmee wordt het mogelijk om met een projectbesluit het omgevingsplan te wijzigen.

Op dit moment leggen we de laatste hand aan de nieuwe versie van het toepassingsprofiel voor het projectbesluit. De belangrijkste wijzigingen in die nieuwe versie zijn:

  • het alternatief voor het meervoudig bronhouderschap;
  • een beschrijving van de aanbevolen plaats in besluit of regeling voor de verschillende onderdelen van het projectbesluit die in Omgevingswet en Omgevingsbesluit zijn benoemd: waar komt welk onderdeel?
  • een beschrijving van de volledige procedure van het projectbesluit en welke kennisgeving, welk besluit en welke aanvullende gegevens per procedurestap moeten worden aangeleverd voor publicatie of bekendmaking

We verwachten dat we de nieuwe versie in mei in publieke consultatie kunnen voorleggen. Via de attenderingsservice (aanmelden kan onderaan deze pagina) en de website van Geonovum houden we je op de hoogte van de consultatie.

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.